Znajdź produkt

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.jerzy.info.pl

 

Prosimy Klientów o zapoznanie się z Regulaminem, ponieważ jego treść obowiązuje obie strony w chwili dokonywania zakupów w sklepie www.sklep.jerzy.info.pl 

 

WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY:

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.jerzy.info.pl zarządzany jest przez Lidię Nieboras prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. „Jerzy” Lidia Nieboras z siedzibą w Dzięgielowie, ul. Graniczna 3, 43-445 Dzięgielów, NIP: 548-144-87-21, REGON: 072256373
 2. Sklep internetowy używa plików cookies. Jeśli klient nie zmieni ustawień przeglądarki oznacza to zgodę na ich użycie.
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawanymi w złotych polskich (PLN).
 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 z późn. zm.), ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 z późn. zm.), ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 z późn. zm.).
 8. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które są naliczone po wyborze sposobu dostawy i płatności w procesie zamówienia.
 9. Na wszystkie towary sprzedawane w sklepie wystawiamy faktury VAT lub paragony fiskalne.
 10. Zamówienia można składać poprzez:
 • witrynę internetową (sklep internetowy www.sklep.jerzy.info.pl) - 24 godziny na dobę przez cały rok;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@jerzy.info.pl;
 • telefonicznie pod numerem (33) 8529 249, (33) 8529 522; 577 866 522
 • faxem pod numerem (33) 8529 249 lub (33) 8529 522.

Zamówienia można składać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 17:00, zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 1. W braku odmiennych ustaleń Stron, do umowy świadczenia Usługi stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru. Sklep zawiadomi klienta o zaistniałej sytuacji i dokona zwrotu całej otrzymanej od klienta sumy pieniężnej.
 3. Zespół www.sklep.jerzy.info.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów

były zgodne z rzeczywistością.

 1. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, przyjmowanie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie własnym lub u jednego z dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).
 2. W szczególnych wypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy Klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Na termin otrzymania paczki składa się czas realizacji (czyli czas potrzebny na skompletowanie towaru, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) i czas dostawy (zależny od wybranego sposobu dostarczenia).
 3. W celu złożenia zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji konta w sklepie.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia;
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili zaksięgowania pieniędzy za zamówiony towar na koncie firmy
 1. Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) jest dołączany do przesyłki. Błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury.

 

 1. SPOSÓB PŁATNOŚCI

 

Możliwe są następujące sposoby płatności:

 1. Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem - płatne kurierowi przy odbiorze towaru.
 2. Przelewem na rachunek bankowy: 13 1050 1083 1000 0022 1273 1547 (ING Bank Śląski) P.P.H.U. „Jerzy” Lidia Nieboras ul. Graniczna 3, 43-445 Dzięgielów.
 3. Płatność kartą płatniczą lub gotówką w kasie sklepu w przypadku odbioru osobistego.

 

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 

 1. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany i określony przez klienta w zamówieniu.
 2. Rozpatrywane będą tylko prawidłowo wypełnione formularze zamówienia oraz e-maile nie budzące wątpliwości.
 3. Zakupione w sklepie internetowym towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub UPS.
 4. Koszt dostawy wraz z ubezpieczeniem jest uzależniony od sposobu płatności:
 1. W przypadku płatności przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem: 35,00 zł
 2. W przypadku przedpłaty na konto: 24,00 zł.
 1. Koszt dostawy jest również uzależniony wagą wysyłanej paczki. Koszt dostawy paczki ważącej powyżej 30 kg obliczany jest indywidualnie, zgodnie ze stawkami przewoźnika.
 2. Ceny obowiązujące w sklepie internetowym dotyczą wyłącznie wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówienia, w przypadkach uniemożliwiających jego realizację, i jednocześnie zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.
 4. Dostarczoną przesyłkę należy sprawdzić w obecności kuriera, w razie zewnętrznych uszkodzeń i niezgodności zawartości z dołączoną fakturą lub paragonem, zamawiający sporządzi w obecności kuriera protokół, które obie strony podpiszą. W momencie przyjęcia towaru, Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.
 5. Na termin dostawy przesyłki składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu. Czas kompletowania Produktu wynosi do 2 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
 2. Czas dostawy Produktu jest realizowany w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 7 Dni Roboczych
 1. W przypadku odbioru osobistego punktem odbioru zamówionego towaru jest sklep w Dzięgielowie (43-445) przy ulicy Granicznej 3.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do cząstkowego wysyłania zamówień wielkogabarytowych i/lub mnogich ilościowo. Koszt wysyłki może wówczas ulec zmianie spowodowanej wyższym kosztem transportu paczek wielkogabarytowych.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT TOWARU, REKLAMACJA

 

 1. W ofercie sklepu znajdują się zarówno towary nowe, jak i używane, które są wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2020.287 z późn.zm) kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedającego, które może zostać wysłane pocztą na adres: PPHU „JERZY” Lidia Nieboras, ul. Graniczna 3, 43-445 Dzięgielów; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres sklep@jerzy.info.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych.

Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczy wysłanie dostarczonego przez sklep oświadczenia lub załączenie go do paczki ze zwracanym towarem.

 1. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
 2. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych  w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2019.134 z późn.zm.).
 3. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.
 4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 6. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 8. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
 10. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument sprzedażowy korygujący, który odeśle na adres Kupującego.
 11. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:
 • jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
 • jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres ul.Graniczna 3, 43-445, oraz porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar należy niezwłocznie odesłać na koszt sklepu na adres: ul. Graniczna 3, 43-445 Dzięgielów. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć dowód sprzedaży oraz ewentualnie numer konta bankowego w przypadku, gdy chcą Państwo zwrotu pieniędzy, a nie wymiany towaru. W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie pieniędzy następuje on przelewem na wskazany rachunek bankowy lub w innej formie wskazanej przez Klienta w ciągu 7 dni po otrzymaniu przez nas towaru.
 3. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 4. PPHU „JERZY” Lidia Nieboras odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 568 § 1–5 KC Kupujący, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).
 5. Kontak z osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu PPHU Jerzy Lidia Nieboras możliwy jest w następujący sposób: e-mail: sklep@jerz.info.pl, tel: 577 866 522


 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zarejestrowanie konta lub złożenie zamówienia w Sklepie internetowym www.sklep.jerzy.info.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez PPHU „JERZY” Lidia Nieboras danych osobowych udostępnionych podczas rejestracji lub zawartych w zamówieniu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, to jest: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Lidia Nieboras, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PPHU „JERZY” Lidia Nieboras.
 4. Dane osobowe podawane podczas zakupów lub reklamacji przetwarzane są w różnych celach:
 1. w celu umożliwienia potencjalnym Kupującym dostępu do Sklepu internetowego (rejestracji w Sklepie, utworzenia konta w Sklepie),
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży, w tym także – o ile Kupujący sobie tego zażyczył – przesłania mu zakupionego towaru lub usługi,
 3. w celu rozpatrywania składanych przez Kupującego reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru),
 4. w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez osobę zainteresowaną zapytanie, przesłane w formie korespondencji papierowej lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie internetowej.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi dokonanie czynności służących osiągnięciu wymienionych wyżej celów.
 2. Kupujący ma prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ma prawo żądania od administratora ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W przypadku danych osobowych, co do których osoba wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, to jest danych służących do utworzenia konta w Sklepie internetowym lub danych służących przesyłaniu informacji, osoba ta może wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie.
 4. PPHU „JERZY” Lidia Nieboras zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO, z uwzględnieniem zasad dotyczących przetwarzania: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia czasowego przechowywania oraz integralności i poufności, dokładając szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:
 1. przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 2. pozyskiwane tylko dla określonych celów i przetwarzane dalej wyłącznie w sposób zgodny z tymi celami,
 3. dokładne, aktualne i adekwatne (nie nadmiarowe),
 4. przechowywane nie dłużej, niż to konieczne,
 5. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą,
 6. bezpiecznie przechowywane.
 1. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez PPHU „JERZY” Lidia Nieboras mają jedynie osoby, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i upoważnione przez administratora na piśmie do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów zawartych na piśmie.
 2. PPHU „JERZY” Lidia Nieboras informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary, są przekazywane …………. z siedzibą w ………….., jako administratorowi danych …………………, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………… pod numerem KRS ……………………………. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez …….. ..[T7] 
 3. PPHU „JERZY” Lidia Nieboras szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym ……………………. wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.[T8] 
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Dokonane zmiany wiążą klienta sklepu, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach.
 3. Sklep internetowy www.sklep.jerzy.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezprawne działania Klienta, korzystającego z usług Sklepu.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem www.sklep.jerzy.info.pl, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.sklep.jerzy.info.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby ul. Graniczna 3, 43-445 Dzięgielów.

 

 

Załączniki:

 1. informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy;
 2. formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 


 

 
 • Zapytaj
  o produkt

  DZIĘGIELÓW

  kom. 577 866 522
  Tel./fax +48 33 8529-522
  Tel./fax +48 33 8529-249
  E-mail: sklep@jerzy.info.pl

  CIESZYN
  kom. 725 757 238
  E-mail: jerzy.cieszyn@gmail.com

  USTROŃ
  kom. 730 529 523
  E-mail: ustron.jerzy@gmail.com

  Godziny otwarcia
 • Fundusze Europejskie