Masz pytanie?

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.jerzy.info.pl
Prosimy Klientów o zapoznanie się z regulaminem, ponieważ jego treść obowiązuje obie strony w chwili dokonywania zakupów w sklepie www.sklep.jerzy.info.pl

WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY:
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.jerzy.info.pl prowadzony jest przez P.P.H.U.”Jerzy” Lidia Nieboras z siedzibą w Dzięgielowie, ul. Graniczna 3, 43-445 Dzięgielów, NIP: 548-144-87-21, REGON: 072256373
2. Sklep internetowy używa plików cookies. Jeśli klient nie zmieni ustawień przeglądarki oznacza to zgodę na ich użycie.
3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawanymi w złotych polskich (PLN).
4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2011.34.169), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
8. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które są naliczone po wyborze sposobu dostawy i płatności w procesie zamówienia.
9. Na wszystkie towary sprzedawane w sklepie wystawiamy faktury VAT lub paragony fiskalne.
10. Zamówienia można składać poprzez: o witrynę internetową (sklep internetowy www.sklep.jerzy.info.pl) - 24 godziny na dobę przez cały rok o pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@jerzy.info.pl o telefonicznie pod numerem (33) 8529 249, (33) 8529 522 o faxem pod numerem (33) 8529 249 lub (33) 8529 522 o Zamówienia można składać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 17:00, zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
11. W braku odmiennych ustaleń Stron, do umowy świadczenia Usługi stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu
12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru. Sklep zawiadomi klienta o zaistniałej sytuacji i dokona zwrotu całej otrzymanej od klienta sumy pieniężnej.
13. Zespół www.sklep.jerzy.info.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.
 
II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie własnym lub u jednego z dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).

2. W szczególnych wypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy Klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Na termin otrzymania paczki składa się czas realizacji (czyli potrzebny na skompletowanie towaru, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) i czas dostawy (zależny od wybranego sposobu dostarczenia).
3. W celu złożenia zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji konta w sklepie.
4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: o w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia; o w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili zaksięgowania pieniędzy na koncie firmy za zamówiony towar.
5. Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) jest dołączany do przesyłki. Błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury.

III. SPOSÓB PŁATNOŚCI

Możliwe są następujące sposoby płatności:

1. Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem - płatne kurierowi przy odbiorze towaru.

2. Przelewem na rachunek bankowy: 13 1050 1083 1000 0022 1273 1547 (ING Bank Śląski) P.P.H.U.”Jerzy” Lidia Nieboras ul. Graniczna 3, 43-445 Dzięgielów.

3. Płatność kartą płatniczą lub gotówka w kasie sklepu w przypadku odbioru osobistego.

IV. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany i określony przez klienta w zamówieniu.

2. Rozpatrywane będą tylko prawidłowo wypełnione formularze zamówienia oraz e-maile nie budzące wątpliwości.

3. Zakupione w sklepie internetowym towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub UPS

4. Koszt dostawy wraz z ubezpieczeniem jest uzależniony od sposobu płatności: a) W przypadku płatności przy odbiorze czyli za tzw. pobraniem: 35 zł b) W przypadku przedpłaty na konto: 24 zł.

    Koszt dostawy jest również uzależniony wagą wysyłanej paczki. Koszt dostawy paczki ważącej powyżej 30 kg obliczany jest indywidualnie zgodnie ze stawkami przewoźnika.

5. Ceny obowiązujące w sklepie internetowym dotyczą wyłącznie wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówienia, w przypadkach uniemożliwiających jego realizację, i jednocześnie zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

7. Dostarczoną przesyłkę należy sprawdzić w obecności kuriera, w razie zewnętrznych uszkodzeń i niezgodności zawartości z dołączoną fakturą lub paragonem, zamawiający sporządzi w obecności kuriera protokół, które obie strony podpiszą.

8. Na termin dostawy przesyłki składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu. Czas kompletowania Produktu wynosi do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób.
a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
b) Czas dostawy Produktu jest realizowany w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 7 Dni Roboczych

9. W przypadku odbioru osobistego punktem odbioru zamówionego towaru jest sklep w Dzięgielowie 43-445 przy ulicy Granicznej 3.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do cząstkowego wysyłania zamówień wielkogabarytowych i/lub mnogich ilościowo. Koszt wysyłki może wówczas ulec zmianie spowodowanej wyższym kosztem transportu paczek wielkogabarytowych.
 
V. REKLAMACJA I ZWROT TOWARU
1. W ofercie sklepu znajdują się zarówno towary nowe, jak i używane, które są wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Towar oferowany w sklepie internetowym www.sklep.jerzy.info.pl możecie Państwo zwrócić, zgłaszając chęć odstąpienia od umowy, wysyłając oświadczenie w formie pisemnej w terminie
10 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez sklep oświadczenia lub załączenie go do paczki ze zwracanym towarem.
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę.
4. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy niezwłocznie odesłać na koszt sklepu na adres: ul. Graniczna 3, 43-445 Dzięgielów;
5. W przypadku reklamacji należy zaznaczyć, czego dotyczy reklamacja (dokładny opis). Jeśli nie zostanie podany powód reklamacji, nie będziemy mogli zająć stanowiska.
6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, będącego konsumentem, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
7. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć dowód sprzedaży oraz ewentualnie numer konta bankowego w przypadku, gdy chcą państwo zwrotu pieniędzy, a nie wymiany towaru.
8. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na wskazany rachunek bankowy lub w innej formie wskazanej przez Klienta w ciągu 7 dni po otrzymaniu przez nas towaru.
 
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu www.sklep.jerzy.info.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
3. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Dokonane zmiany wiążą klienta sklepu, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach.
3. Sklep nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Klienta korzystającego z usług Sklepu.
4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem www.sklep.jerzy.info.pl, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.